Terazid Contact – Контактен грунд

Съгласно изискванията на БДС EN 13300:2004
Контактен грунд за създаване на връзка между стари основи и нови мазилки и настилки

Продукт без съдържание на разтворители Продукт без летливи органични съединения Продукт, готов за употреба