H-400 – вароциментова мазилка за външно приложение

Съгласно изискванията на БДС EN 998-1:2010
Хастарна мазилка за вътрешно и външно приложение

Продукт, отговарящ на хармонизиран европейски стандарт 998-1 Продукт за вътрешно и външно приложение Продукт, съвместим със силозните системи на Теразид Хидрофобeн продукт