Terazid G-22 Betoncontact – Контактен грунд

Съгласно изискванията на БДС EN 13300:2004
Висококачествен грунд за създаване на връзка между стари нестабилни основи и нови мазилки и настилки

ПРОДУКТЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАКУПЕН ОНЛАЙН
Продукт без съдържание на разтворители Продукт без летливи органични съединения Продукт, готов за употреба