Гипсова шпакловка

Съгласно изискванията на БДС EN 13279-1:2008
Гипсова шпакловъчна смес за вътрешно приложение

ПРОДУКТЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАКУПЕН ОНЛАЙН
Продукт, отговарящ на хармонизиран европейски стандарт 13279 Продукт за вътрешно приложение