Siana – Акрилна боя за вътрешно приложение

Съгласно изискванията на БДС EN 13300:2004
Акрилна интериорна боя

Продукт без съдържание на разтворители Продукт без летливи органични съединения Продукт с възможност за избор на цвят по каталог на Теразид Продукт, готов за употреба Продукт за вътрешно приложение