Добавки за бетон, циментови и циментови-пясъчни разтвори от Теразид


Адитивите за бетон и циментови разтвори са категория продукти свързани с така наречената „строителна химия“ и имат за предназначение да подобрят различни характеристики на строителните материали, както по време на работните процеси, така и през експлоатационния период на вече готовите конструкции и отделни елементи.

В раздела „Добавки за бетон“ са поместени адитиви за бетонови разтвори и смеси на циментова основа, като противозамръзващите Текалит и Скрежко. Те представляват специално разработени добавки за подсигуряване на работа с циментови, цименто-пясъчни и бетонови продукти, при ниски температури. Текалит дава възможност за работа с циментови лепила и шпакловки при минимална денонощна температура на въздуха и основата до -10°C. Двете разновидности на Скрежко осигуряват безпроблемно полагане на фасадни циментови мазилки като Структурна мазилка и Пръскана мазилка, както и на бетонови разтвори, при минимална денонощна температура на въздуха и основата до -5°C.

Механичната якост, еластичността и адхезията на циментовите смеси, могат да бъдат оптимизирани със синтетичната латексова добавка Latex SBR 200, която е изключително подходяща при залепване и фугиране на керамични и каменни настилки. Когато става въпрос за подобряване на удароустойчивостта, повишаване на кохезията по време на полагане на строителните разтвори и намаляване образуването на пукнатини в бетоновите и циментовите покрития, допълнителното армиране с Полипропиленови фибри е достъпно и лесно решение.

Наред с добавките за бетон, които подобряват начина на работа и експлоатационните показатели, ТЕРАЗИД предлага и такива, които са свързани с визуалните характеристики като оцветителите за бетонови, циментови и варо-циментови разтвори Terazid Oxi Color. Оксидните пигменти притежават много добра UV-устойчивост и не влияят върху якостните показатели и експлоатационните характеристики на разтворите.

Последното попълнение в категорията е пластификаторът за циментови замазки Thermo Guard. Тази висококачествена поликарбонатна дисперсия подобрява редица характеристики на подовите замазки като топлопроводимостта, времето за достигане на оптимална механична якост, обработваемостта, както и съкращава времето за изсъхване. Всички тези предимства, които добавката осигурява я правят изключително подходяща за полагането на замазки при системи за подово отопление.