Top Mix Лепило за газобетон

Съгласно изискванията на БДС EN 998-2:2010
Циментово лепило за газобетонни блокчета

Продукт, отговарящ на хармонизиран европейски стандарт Продукт за вътрешно и външно приложение