Теразид G-55 – дълбокопроникващ грунд

Висококачествен дълбокопроникващ грунд за подготовка на основата

Продукт без съдържание на разтворители Продукт без летливи органични съединения Продукт, готов за употреба