Пръскана мазилка

Съгласно изискванията на БДС EN 998-1:2010
Мазилка за пръскане на външни и вътрешни стени и фасади
Цвят : бяла

ПРОДУКТЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАКУПЕН ОНЛАЙН
Продукт, отговарящ на хармонизиран европейски стандарт 998-1 Продукт за вътрешно и външно приложение Продукт, устойчив на климатични условия