Terazid G-33 – Грунд за фасадни мазилки

Съгласно изискванията на БДС EN 13300:2004
Универсален грунд за мазилки

ПРОДУКТЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАКУПЕН ОНЛАЙН
Продукт, част от система с Европейска техническа оценка Продукт без съдържание на разтворители Продукт без летливи органични съединения Продукт с възможност за избор на цвят по каталог на Теразид Продукт, готов за употреба