Decorit – Готова пастообразна полимерна мазилка

Съгласно изискванията на БДС EN 15824:2009
Готова пастообразна мазилка за направата на фасадни полимерни покрития
Елемент от топлоизолационна система, сертифицирана по ETAG 004

Продукт, отговарящ на хармонизиран европейски стандарт 15824 Продукт, част от система с Европейска техническа оценка Продукт без съдържание на разтворители Реакция на огън Продукт без летливи органични съединения Продукт с възможност за избор на цвят по каталог на Теразид Продукт, готов за употреба Продукт, устойчив на климатични условия