Симулатор за селектиране на цветове за фасадни мазилки

Избери Сграда
1
2
3
4
Оцвети Фасада
За да използвате възможностите на цветовия симулатор на Теразид, първо изберете типа сграда, която искате да оцветите. След това изберете палитрата на мазилката която ще използвате. След избиране на желания цвят посочете участъка от фасадата, който искате да оцветите. Може да променяте цветовете на полетата от фасадата неограничен брой пъти, като избирате нов цвят и посочвате полето.