ТЕРАЗИД e водещ български производител на висококачествени мазилки, лепила, шпакловки, топлоизолационни и хидроизолационни системи. Компанията е създадена през 1996 и за последните 23 години се превръща в топ марка на пазара, комбинирайки традициите в производството на строителни материали и стандартите за високо качество.

Дружеството разполага с модерна производствена база, простираща се на 3000 м2, с производствен капацитет от 400 тона/ден за циментови и гипсови смеси и 20 тона/ден течни и пастообразни продукти.
Компанията притежава отделна фабрика за производство на топлоизолационни плоскости от EPS. С цел повишаване на качеството на суровините и в непрекъснат стремеж за оптимизиране на производството, ТЕРАЗИД залага на своята собствена поточна линия за сушене и сепариране на пясък и мрамор.

За нуждите на производството ТЕРАЗИД работи с най-добрите суровини, оцветители и добавки на пазара, доставяни от световните лидери в строителната химия, осигуряващи безкомпромисно качество и дълготрайност.

Брандът е носител на множество отличия и награди, сред които признание за най-влиятелна марка Business Superbrands Bulgaria, златен медал от Международния пловдивски панаир и International Quality Award.

ТЕРАЗИД притежава сертификат за успешно внедрена и действаща интегрирана система за управление на качеството (ISO 9001:2015), здравето и безопасността при работа (OHSAS 18001:2007) и опазване на околната среда (ISO 14001:2015).

Компанията е първият български производител, сертифициран с Европейска техническа оценка (ETA) за своята интегрирана топлоизолационна система Bio Clima.

ТЕРАЗИД е официален представител и вносител на италианския производител на интериорни бои и мазилки ADICOLOR. За качествата на продуктите с марка ADICOLOR говори тяхното присъствие в повече от 20 страни на 5-те континента.

През последните години дружеството разви успешна търговия и в редица държави като Гърция, Сърбия, Румъния, Северна Македония, Албания, Косово, Кипър, Молдова, Англия, Белгия, Либия и др.

Сертификати

ISO 9001:2015

Сертифицирана система за управление на качеството.Международният стандарт ISO 9001:2015 определя изискванията за система за управление на качеството, когато една организация трябва да докаже своята способност постоянно да…

ISO 14001:2015

Сертифицирана система за управление на околната среда. Международният стандарт ISO 14001:2015 посочва изискванията на система за управление по околна среда, които организацията може да използва за повишаване на резултатността си спрямо…

BS OHSAS 18001:2007

Сертифицирана система за управление на здравето и безопасноста при работа. Международно прилаганият британски стандарт BS OHSAS 18001:2007 посочва изискванията на система за управление на здравето и безопасноста при работа….

ЕВРОПЕЙСКО ТЕХНИЧЕСКО ОДОБРЕНИЕ ЗА ФАСАДНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА

Европейското техническо одобрение (ETA) , за даден строителен продукт, е положителна техническа оценка на годността му за определена употреба. Тя се издава въз основа на съответствието на този продукт с шестте съществени изисквания, както е посочено в…