G-1000 – Цветен силиконов импрегнатор

Съгласно изискванията на БДС EN 13300:2004
Цветно висококачествено покритие със защитни и декоративни функции

Продукт без съдържание на разтворители Продукт без летливи органични съединения Продукт с възможност за избор на цвят по каталог на Теразид Продукт, готов за употреба