PRIMAVERA EXTERIOR Силиконова фасадна боя

Съгласно изискванията на БДС EN 13300:2004
Висококачествена силиконова боя за крайни покрития на външни стени

Продукт без съдържание на разтворители Продукт без летливи органични съединения Продукт, устойчив на ултравиолетови лъчи Продукт с възможност за избор на цвят по каталог на Теразид Продукт, готов за употреба Продукт, устойчив на климатични условия