Релефна мазилка

Съгласно изискванията на БДС EN 15824:2009
Паропропусклива полимерна релефна мазилка

Продукт, отговарящ на хармонизиран европейски стандарт 15824 Продукт, устойчив на климатични условия Продукт без съдържание на разтворители Продукт без летливи органични съединения Продукт с възможност за избор на цвят по каталог на Теразид Продукт, готов за употреба