Декоративна мазилка Travertino Naturale

Съгласно изискванията на БДС EN 998-1:2010
Декоративна мазилка с ефект на естествен камък