Структурна мазилка

Съгласно изискванията на БДС EN 998-1:2010
Висококачествена благородна структурна мазилка на минерална основа
Цвят : бяла

Продукт, отговарящ на хармонизиран европейски стандарт 998-1 Продукт за вътрешно и външно приложение Продукт, устойчив на климатични условия