Текалит – Противозамръзваща добавка за циментови смеси

Добавка за работа с циментови лепила и шпакловки при ниски температури

Категория:
Продукт без съдържание на разтворители