Super Flex T520 – Флексово лепило за плочки за външно приложение

Клас C2TE – Съгласно изискванията на БДС EN 12004:2007+A1:2012
Подобрено циментово лепило с намалено плъзгане и разширено отворено време за вътрешно и външно приложение
Цвят : сиво, бяло

Продукт, отговарящ на хармонизиран европейски стандарт Продукт за вътрешно и външно приложение c2te