Fugarid Standard – фугираща смес на циментова основа

Клас CG1 – Съгласно изискванията на БДС EN 13888:2010
Фугираща смес на циментова основа

ПРОДУКТЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАКУПЕН ОНЛАЙН
cg1 Продукт за вътрешно приложение Продукт с възможност за избор на цвят по каталог на Теразид