Fugarid Economy – Фугираща смес за вътрешно приложение

Клас CG1 – Съгласно изискванията на БДС EN 13888:2010
Фугираща смес за вътрешно приложение

cg1 Продукт за вътрешно приложение Продукт с възможност за избор на цвят по каталог на Теразид