Trio Gel 770 – Еластично контактно лепило

Клас C2TЕS1 – Съгласно изискванията на БДС EN 12004:2007+A1:2012
Подобрено еластично контактно лепило с намалено плъзгане и разширено отворено време за вътрешно и външно приложение
Цвят : сиво

Продукт, отговарящ на хармонизиран европейски стандарт Продукт за вътрешно и външно приложение c2tes1 Продукт, устойчив на климатични условия