Terazid GT-11 – готова за работа еднокомпонентна хидроизолация

Съгласно изискванията на БДС EN 14891:2017
Универсална пастообразна хидроизолация

 

Категория:
ПРОДУКТЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАКУПЕН ОНЛАЙН
Продукт без летливи органични съединения Продукт без съдържание на разтворители Продукт с хидроизолационни свойства Продукт, готов за употреба