Flexible Maxi T600 – подобрено силно-еластично лепило за плочки

Клас C2TES2 – Съгласно изискванията на БДС EN 12004:2007+A1:2012
Подобрено силно еластично циментово лепило с намалено плъзгане и разширено отворено време за вътрешно и външно приложение
Цвят : сиво, бяло

Продукт, отговарящ на хармонизиран европейски стандарт Продукт за вътрешно и външно приложение c2tes2 Продукт, устойчив на климатични условия