Fugarid Premium Max – фугираща смес на циментова основа

Клас CG2WA – Съгласно изискванията на БДС EN 13888:2010
Гъвкава фугираща смес на циментова основа за фуги с широчина от 2 до 10 мм

Продукт за вътрешно и външно приложение Продукт с възможност за избор на цвят по каталог на Теразид cg2wa Продукт, устойчив на климатични условия Хидрофобeн продукт