Mramor/Granit T700 Rapid Set – Подобрено бързовтвърдяващо еластично лепило за плочки

Клас C2FTS1 – Съгласно изискванията на БДС EN 12004:2007+A1:2012
Подобрено бързовтвърдяващо еластично циментово лепило с намалено плъзгане и възможност за нанасяне до 30 мм
Цвят : сиво, бяло

Продукт, отговарящ на хармонизиран европейски стандарт Продукт за вътрешно и външно приложение c2fts1 Продукт, устойчив на климатични условия