Теразид G-88 – безцветен силиконов фугагланц

Безцветен силиконов фугагланц

Продукт без съдържание на разтворители Продукт без летливи органични съединения Продукт, готов за употреба