Standard T365 – лепило за теракот, керамични и каменни облицовки, за вътрешно приложение

Клас C1TE – Съгласно изискванията на БДС EN 12004:2007+A1:2012
Нормалновтвърдяващо циментово лепило с намалено плъзгане и разширено отворено време за вътрешно приложение
Цвят : сиво, бяло

ПРОДУКТЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАКУПЕН ОНЛАЙН
Продукт, отговарящ на хармонизиран европейски стандарт Продукт за вътрешно приложение c1te