TOP GRIP – Многофункционален контактен грунд

Съгласно изискванията на БДС EN 13300:2004
Многофункционален контактен грунд

Продукт без съдържание на разтворители Продукт без летливи органични съединения Продукт, готов за употреба