R-300 – вароциментова мазилка за вътрешно приложение

Съгласно изискванията на БДС EN 998-1:2010
Хастарна мазилка за вътрешно приложение

Продукт, отговарящ на хармонизиран европейски стандарт 998-1 Продукт за вътрешно приложение Продукт, съвместим със силозните системи на Теразид