Rapid Set T535.S1 – Подобрено бързовтвърдяващо еластично циментово лепило

Клас C2FTS1‑ Съгласно изискванията на БДС EN 12004:2007+A1:2012
Подобрено бързовтвърдяващо еластично циментово лепило с намалено плъзгане за вътрешно и външно приложение
Цвят : сиво, бяло

Продукт за вътрешно и външно приложение c2fts1 Продукт, устойчив на климатични условия Продукт, отговарящ на хармонизиран европейски стандарт