Trio Gel 440 – Подобрено контактно лепило

Клас C2TE – Съгласно изискванията на БДС EN 12004:2007+A1:2012
Подобрено контактно циментово лепило с намалено плъзгане и разширено отворено време за вътрешно и външно приложение
Цвят : сиво, бяло

Продукт, отговарящ на хармонизиран европейски стандарт Продукт за вътрешно и външно приложение c2te Продукт, устойчив на климатични условия