RZ-200 – разтвор за тухлени зидарии

Съгласно изискванията на БДС EN 998-2:2010/NA:2013
Сух продукт на база строителна вар и цимент за зидария на керамични тухли с вертикални кухини

ПРОДУКТЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАКУПЕН ОНЛАЙН
Продукт, отговарящ на хармонизиран европейски стандарт 998-2 Продукт за вътрешно и външно приложение Продукт, съвместим със силозните системи на Теразид