CM-15 – циментова изравнителна замазка

Клас C20F5B2,0A22 – Съгласно изискванията на БДС EN 13813:2003
Циментова изравнителна подова замазка

Продукт, отговарящ на хармонизиран европейски стандарт 13813 c20-f5-b2-0-a22 Продукт за вътрешно и външно приложение