С-25 – висококачествена циментова замазка

Клас C25F6B1,5A22 – Съгласно изискванията на БДС EN 13813:2003
Висококачествена циментопясъчна смес за изравнителни подови замазки над 3 см

Продукт, отговарящ на хармонизиран европейски стандарт 13813 c25-f6-b1-5-a22 Продукт за вътрешно и външно приложение