Полипропиленови фибри – за бетонови, циментови и варови разтвори

Синтетични влакна за повишаване на якостните свойства на бетони, замазки и строителни разтвори

Категория:
Продукт, готов за употреба