Baubeton – сух бетон

Съгласно изискванията на БДС EN 1504-3:2006
Сух бетон

Продукт, отговарящ на хармонизиран европейски стандарт 1504-3 Продукт за вътрешно и външно приложение Продукт, устойчив на климатични условия