Шпахтелзид – Готова смес за работа с гипсокартон и гипсофазер

Съгласно изискванията на БДС EN 13279-1:2008
Шпакловачна маса за работа с гипсокартон и гипсофазер

Продукт, отговарящ на хармонизиран европейски стандарт 13279 Продукт за вътрешно приложение