SATIGE Лепило за гипсокартон

Съгласно изискванията на БДС EN 14496:2006
Лепилна маса за работа с гипсокартон и гипсофазер

Продукт, отговарящ на хармонизиран европейски стандарт 14496 Продукт за вътрешно приложение