SATIGE Фуга за гипсокартон

Съгласно изискванията на БДС EN 13279-1:2008
Фугопълнител за гипсокартон

Продукт, отговарящ на хармонизиран европейски стандарт 13279 Продукт за вътрешно приложение