Terazid G-101 – Грунд за саморазливни подови замазки

Съгласно изискванията на БДС EN 13300:2004
Грунд за саморазливни подове при нормално попиващи основи

ПРОДУКТЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАКУПЕН ОНЛАЙН
Продукт без съдържание на разтворители Продукт без летливи органични съединения Продукт, готов за употреба