Nivelor Express – Бързовтвърдяващ саморазливен под за дебелини до 10 мм

Клас C40F6B2,0AR6 – Съгласно изискванията на БДС EN 13813:2003
Бързовтвърдяваща саморазливна подова замазка за подравняване до 10 мм

Продукт, отговарящ на хармонизиран европейски стандарт 13813 c40-f7-b1-5-a12 Продукт за вътрешно приложение