Теразид PRIME DB-55 – дълбокопроникващ грунд

Висококачествен дълбокопроникващ грунд

Продукт без съдържание на разтворители Продукт без летливи органични съединения Продукт, готов за употреба