Grund Bitum – Грунд за битумна хидроизолация

Грунд за битумна хидроизолация

ПРОДУКТЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАКУПЕН ОНЛАЙН
Продукт без съдържание на разтворители Продукт без летливи органични съединения Продукт, готов за употреба