Teralastic Bitum – UV-устойчива битумна хидроизолационна смес

БТО – отговаря на фирмен стандарт
UV-устойчива битумна хидроизолационна смес в готов за нанасяне вид

Категория:
ПРОДУКТЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАКУПЕН ОНЛАЙН
Продукт без летливи органични съединения Продукт без съдържание на разтворители Продукт с хидроизолационни свойства Продукт, готов за употреба Продукт, устойчив на ултравиолетови лъчи