Top Mix Extra Flex – флексово лепило за плочки за вътрешно и външно приложение

Клас C2T – Съгласно изискванията на БДС EN 12004:2007+A1:2012
Подобрено циментово лепило с намалено плъзгане за вътрешно и външно приложение

Продукт, отговарящ на хармонизиран европейски стандарт c2t Продукт за вътрешно и външно приложение