Top Mix Flex – флексово лепило за плочки за вътрешно и външно приложение

Клас C2 – Съгласно изискванията на БДС EN 12004:2007+A1:2012
Подобрено циментово лепило за вътрешно и външно приложение

Продукт, отговарящ на хармонизиран европейски стандарт c2 Продукт за вътрешно и външно приложение