Top Mix Thermo White

Съгласно изискванията на БДС EN 13499:2004
Бяла шпакловъчна смес за топлоизолационни плоскости от експандиран полистирен

Продукт за вътрешно и външно приложение Продукт, устойчив на климатични условия