Графитни EPS плоскости – фасаден стиропор

Съгласно изискванията на БДС EN 13163:2012
Графитни топлоизолационни плоскости от експандиран полистирен